Giá một lạng yến sào là bao nhiêu

Giá một lạng yến sào là bao nhiêu