Yến chưng đường phèn hũ 70ml

Yến chưng đường phèn hũ 70ml