Chưng tổ yến sào với nồi điện

Chưng tổ yến sào với nồi điện

Chưng tổ yến sào với nồi điện thời gian 50-60 phút